logo

PRELEGENCI

Łukasz Augustyniak

Ekspert w dziedzinie uszczelniania złączy budowlanych. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Inżynierii Materiałowej (specjalność – materiały konstrukcyjne), z tytułem magistra inżyniera. Od blisko 9 lat związany z firmą tremco illbruck na stanowisku kierownika ds. produktu i marketingu. Osoba odpowiedzialna za wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa energooszczędnego w Polsce oraz edukację, głównie w zakresie montażu i uszczelniania okien - autor licznych publikacji w tym zakresie. Na co dzień wielbiciel aktywnego spędzania czasu wolnego z żoną i dwójką dzieci. Jego pasje to akwarystyka naturalna i fotografia.
Alek Byrdy

Aleksander Byrdy

Ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jest adiunktem w Zakładzie Budownictwa i Fizyki Budowli Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej. Prowadzi własne biuro projektowe oraz współpracuje z firmami zajmującymi się wykonawstwem budowlanym. Interesują go zagadnienia budownictwa energooszczędnego, konstrukcji fasad wentylowanych oraz mocowania nowoczesnych okładzin ścian zewnętrznych.

Maciej Chrzanowski

Współwłaściciel, Członek Zarządu oraz Dyrektor Handlowy w firmie BSP Bracket System Polska Sp. z o.o. Od ponad 15 lat pracuje w branży budowlanej, zajmując się ściśle tematem elewacji. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie wykonującej elewacje szklane, następnie w firmie będącej dystrybutorem materiałów elewacyjnych. Od 10 lat pracuje w firmie BSP Bracket System Polska Sp. z o.o. zajmującej się elewacjami wentylowanymi.
Krzysztof Ćwik

Krzysztof Ćwik

Założyciel firmy Pro-Vent produkującej nowatorskie rozwiązania w dziedzinie wentylacji. Wizjoner, pomysłodawca i inżynier, który od niemal dwudziestu lat z sukcesem wdraża innowacyjne produkty wentylacyjne na rynek polski. Zdobywca licznych nagród i wyróżnień, właściciel kilku/ kilkunastu (wybrać) patentów, chętnie zapraszany na konferencje branżowe, na których dzieli się swoją wszechstronną wiedzą i doświadczeniem. Pierwszym produktem firmy były rekuperatory MISTRAL, które cieszą się niesłabnącą popularnością czego dowodem jest zdobyty drugi rok z rzędu Złoty Medal Konsumenckiego Lidera Jakości 2018.

Paweł Krause

Od ukończenia studiów działa w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Członek honorowy, założyciel Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). W roku 2006 uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń. Od roku 2014 rzeczoznawca budowlany GUNB. Autor bądź współautor ponad 500 opracowań projektowych i ekspertyz budowlanych.
Maciej Mijakowski

Maciej Mijakowski

Specjalizuje się w energooszczędnych systemach HVAC oraz ich modelowaniu w ramach fizyki budynku. Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu badań, doradztwie energetycznym oraz nauczaniu. W kręgu jego największych zainteresowań znajduje się modelowanie systemów HVAC służących zdrowemu i komfortowemu klimatowi wewnętrznemu przy minimalnym zapotrzebowaniu na energię. Prezes Fundacji Poszanowania Energii, adiunkt na wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, członek zarządu International Building Performance Simulation Association Poland oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Autor ponad 70 publikacji, które ukazały się w zagranicznych oraz krajowych czasopismach i konferencjach, wykonawca ponad 30 ekspertyz dla polskich przedsiębiorstw w zakresie efektywnego wykorzystania energii, koordynator i uczestnik wielu projektów międzynarodowych. .
Adolf Mirowski

Adolf Mirowski

Wiceprezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC.
Krzysztof Pawłowski

Krzysztof Pawłowski

Ukończył kierunek budownictwo na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Pracuje w Katedrze Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest kształtowanie zewnętrznych przegród budowlanych i ich złączy w aspekcie cieplno-wilgotnościowym. Jest autorem i współautorem 4 monografii i 100 artykułów w zakresie budownictwa ogólnego, fizyki budowli i materiałów budowlanych. Posiada uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali.
Krzysztof Schabowicz

Krzysztof Schabowicz

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Jest uznanym specjalistą z zakresu metod nieniszczących materiałów i konstrukcji budowlanych, który w swoich badaniach wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki w tym zakresie. Opracował oryginalne sposoby badań nieniszczących konstrukcji trudno dostępnych, wykorzystał technologię BIM w projektowaniu i remontach obiektów budowlanych oraz harmonogramowania robót budowlanych, brał udział w opracowaniu betonu specjalnego o właściwościach samooczyszczających.

Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, 48 publikacji popularnonaukowych i 6 książek. Odbywał staże naukowe i zawodowe w Chinach, Grecji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Aktywnie działa w PIIB, PZiTB i PSMB. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Jest rzeczoznawcą mykologiczno-budowlanym.
Błażej Siudak

Błażej Siudak

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Od 2013 roku pracownik firmy BOLIX S.A. na stanowisku Inżynier Wsparcia Sprzedaży. W głównej mierze zajmuje się zagadnieniami związanymi z ociepleniami ścian zewnętrznych budynków w technologii ETICS, konserwacją i renowacją budynków zabytkowych oraz wzmacnianiem ścian warstwowych w budownictwie wielkopłytowym.
Krzysztof Smolnicki

Krzysztof Smolnicki

Ukończył‚ hydrogeologię na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowe studia z zakresu ochrony środowiska na Akademii Gółrniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2003 roku działa w Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, a od 2006 roku działa jako członek zarządu PZS. Inicjator EkoCentrum Wrocław, czyli modelowego miejskiego ośrodka edukacji ekologicznej. Jest współtwółrcą i jednym z liderów Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.
Jerzy Sowa

Jerzy Sowa

Adiunkt z Zakładzie Klimatyzacji i Ogrzewnictwa na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie jakości środowiska wnętrz, systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń oraz efektywności energetycznej budynków. Kierownik i członek wielu zespołów naukowych. Autor ok. 220 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Współinicjator i organizator konferencji “Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce” odbywających się co 2 lata w Warszawie.
Krzysztof Watała

Krzysztof Watała

Od 5 lat zajmuje się wykorzystaniem Regionalnych Programów Operacyjnych dla interlokutorów. W tym czasie kilkuset przedsiębiorców na Dolnym Śląsku skorzystało z tych pieniędzy przy Pana Krzysztofa pomocy.
Robert Wójcik

Robert Wójcik

Dyrektor Instytutu Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie cieplno-wilgotnościowego zabezpieczania obiektów. Jest rzeczoznawcą budowlanym oraz mykologicznym. Za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa otrzymał nagrodę ministra infrastruktury.

W ramach pracy habilitacyjnej opracował metodę odtwarzania izolacji poziomej w istniejących murach z wykorzystaniem iniekcji termohermetycznej.Kapituła konkursu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – promocja osiągnięć polskiej nauki” uznała to opracowanie za jedno z 10 najważniejszych osiągnięć naukowych w ostatnich latach w Polsce. Opatentowaną metodę z pozytywnym efektem wdrożono w setkach budynków zabytkowych i nie zabytkowych na terenie Polski oraz za granicą.

Jerzy Żurawski

Jerzy Żurawski

Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, specjalność: konstrukcje. Jest współzałożycielem Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska zajmującej się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą energooszczędnością budynków. Współtworzy programy komputerowe wspomagające obliczenia cieplne budynków. Jest organizatorem szkoleń, konferencji, a także konsultantem i wykonawcą projektów domów energooszczędnych. Związany jest z uczelniami technicznymi jako wykładowca zagadnień dotyczących fizyki cieplnej budowli.